تماس با ما

فروشگاه اینترنتی آسترومارکت فروشگاه آنللاین مرکز کامپیوتر حیدری می باشد.

آدرس مرکز کامپیوتر حیدری جهت خرید حضوری : تهران ورامین خیابان ۱۵ خرداد جنب کوچه شهید احمدی کامپیوتر حیدری

تماس : ۳۶۲۵۹۱۶۷-۰۲۱